Folkparken blir valfråga

Kommunfullmäktige avslog Magnus Sjöbecks medborgarförslag om att utveckla Folkparken till ett natur- och kulturcentrum på mötet torsdagen 30 januari.

– Den här detaljplanen kommer inte att hinna behandlas och godkännas i fullmäktige före valet. Det här blir en valfråga, sa Björn Abelson (S).
– Jag förutsätter att bostadsfrågan som vanligt blir en valfråga. Och här handlar det om minst 100 bostäder, svarade Lars Bergwall centerpartiet.
Vid omröstningen avslogs medborgarförslaget av den borgerliga alliansen och Sverigedemokraterna.
Artikel Sydsvenskan 140130: www.sydsvenskan.se/lund
Protokoll kommunfullmäktige 140130: Protokoll 140130

Förtätnings ideologier

Utdrag ur debatt om Lunds centrum i Sydsvenska Dagbladet 140123
Anders Almgrens och Christer Wallins syn på förtätning av Lund

Anders Almgren (S):

Vi socialdemokrater driver förtätningsfrågorna, men får tyvärr inte ofta med oss de borgerliga. Det kan handla om en extra våning, lite mindre lägenheter, bygga på en dåligt utnyttjad parkering mm. Däremot så har ju den nuvarande majoriteten visat att man gärna bygger i parker, men det kommer vi aldrig att ställa upp på.

Christer Wallin (M):

Anders har svårt att hålla sig till ämnet. Men sådana påståenden måste dock bemötas: Vi moderater har aldrig sagt nej till förtätningar och har aldrig stoppat någon form av bättre utnyttjande av fastigheterna. Vi tar inga parkmarker i anspråk utan att föröska kompensera för det. Alliansen har initierat arbetet med balanseringspricipen just för att undvika minskad parkmark i Lunds kommun. Ledsamt att Almgren inte sett det fina arbetet som pågår på så många håll i vår fina kommun. Almgren vill nästan alltid skriva ner vår fina stad, det hör ni om ny lyssnar till honom. Dessa inlägg har inte varit annorlunda i det avseendet. Ledsamt men sant.

Anders Almgren (S):

Jag har aldrig sagt att Lund är dåligt, tvärt om. Men med de fantastiskt bra förutsättningar vi har borde det vara betydligt bättre. Där är ni för liknöjda och bekväma och nöjer er med för låga ambitioner. “Allt är bra som det är” verkar ju vara er programförklaring. Det är en tråkig och allt för bekväm inställning.

Malmö vill se mera fart i stadsodlingen

Malmö : Intressant artikel i Skånska Dagbladet 140121:
Vill se mera fart i stadsodlingen

Lund : Artiklar i Sydsvenska Dagbladet 140121:
“Lars Brobeck tycker bl.a Folkets park är en fin park”
Farliga träd som rotvälts tas om hand direkt. Trädkronor med löst hängande grenar ses över efter hand. I många fall behöver det även göras nya snittytor och plåstra om skador så att inte röta tränger in i de gamla träden.
– Det här gör vi i våra fina parker, som Stadsparken, Tunaparken och Folkets park.
Lekplatser på vänt när nedfallna träd måste tas om hand
Kommentar: Vad händer med sårytan på tårpilen i Folkparken?

Nya servicechefen Pål Svensson, “Lund har välskötta parker”.
Nye servicechefen vill sätta kunden i fokus

Väntar fortfarande på svar om Danska parken

Insändare i Lokaltidningen av Jenny Jönsson
Väntar fortfarande på svar om danska parken 20140120

Här kommer svaren från Inga Hallén och Christer Wallin
Svar från Inga Hallén Lunds stadsbyggnadsdirektör
Svar om danska parken20140128

Replik till Inga Halléns svar av Jenny Jönsson
Ovidkommande svar om danska parken 20140216

Svar från Christer Wallin (M) ordf. byggnadsnämnden
Svar om danska parken 20140310

Insändare av Bernadeta Porebska
Många motsätter sig bygget i danska parken 20140310

Insändare av Jenny Jönsson
Att det ska vara så svårt och svara på frågor 20140325

Svar från Christer Wallin
Danska parken igen 20140326

Möte med Fritid Väster i Folkparken

Många tankar och idéer kom fram vid mötet som Fritid Väster inbjudit till på Takdroppets fritidsgård den 16:e januari. Ett tjugotal representanter från föreningar och organisationer hade samlats för att diskutera förslag till samarbete kring nya och fler aktiviteter i Folkparken. Nytt datum för uppföljning planerades till 27/2
Kontakt 046-35 59 92 eller anna.larsson@lund.se asa.mackarp@lund.se
Artikel Sydsvenska Dagbladet 140117: Idérikt möte om parkens framtid
Artikel Skånska Dagbladet 140118: Idéerna spirar om Folkparken
Minnesanteckningar från mötet: Minnesanteckningar möte Fritidsgård 140116