Utdrag från MBP 2014 – 2016

Utdrag från Mark- och bostadsförsörjnings programmet 2014-2016 med utblick mot 2018 (MBP) som togs av kommunfullmäktige den 19 december 2013. Tyvärr så fick MP och S inte gehör för att lyfta ut Folkparken ur MBP. Här är också LKF:s yttrande med önskan om en fortsättning i parken som inlämnades i samband med ovan nämnda program i maj i år.

MBF -18 copy

Utdrag ur MBP 2014-2016: 1.3 Projekt där parkmark tas i anspråk

Från LKF:s hemsida – planerade projekt

Folkparken_490x158

 

Folkparken, Lund

  • Plats: Förslag om att bygga om befintlig byggnad samt bygga nya bostäder på tomtmark i anslutning till östra delen av parken. Dessutom är förslag om att bygga garage och eventuellt bostäder vid befintlig p-plats vid Papegojvägen.
  • Antal lägenheter: Ca 100 st
  • Bostadstyper: Flerfamiljshus med p-garage på nuvarande parkeringsplats vid papegojvägen
  • Planerad byggstart: 2016
  • Planerad inflyttning: 2017/2018
  • Detaljplan: LKF har begärt detaljplan
  • Markägare: Lunds kommun
  • Markanvisning: Har ej skett
   (Med reservation för ändringar. Uppgifterna kommer successivt att uppdateras under planerings- och byggprocessen.)

Avslag ansökningar miljöanslag för Folkparken 2014

På miljö- och hälsoutskottets möte tisdagen den 10:e december, avslogs föreningen Folkparkens framtids samtliga ansökningar av miljöanslag för 2014. Ordförande i miljö- och hälsoutskottet som sorterar under kommunstyrelsen är Lars Bergwall ©.
Protokoll från Miljö- och hälsoutskottets möte 20131210:
MHU underskrivet protokoll 20131210
KSMHU Tjänsteskrivelse 2013-11-25 Ansökningar från Folkparkens framtid
Regler för miljöanslag 2008 beslut av Ks

Gestaltning möter ekologi

För både proffs och amatör!
Film: UR  Samtiden – Perenner för park och trädgård
Gestaltning möter ekologi. Föredrag ca. 53 min.
Att gå från det ordnade till det vilda ger ett helt annat uttryck i våra rabatter, menar den kände trädgårdsdesignern Piet Oudolf från Holland. Här får vi höra tankar och idéer kring planering och plantering av perenner. En trend bland trädgårdsarkitekter idag är att lösa upp de så kallade blockplanteringarna och istället låta växtkompositionen bli charmigt vildvuxen. Inspelat på mässan Nordiska trädgårdar i april 2013. Arrangör: Fritidsodlingens riksorganisation. Tillgängligt tom. Sön 1 juni 2014.
www.ur.se/Gestaltning möter ekologi

Från Drömparken till Skärholmens perennpark

Finns här något för Lund att lära sig av?
Film: UR Samtiden – Perenner för park och trädgård
Från Drömparken till Skärholmens perennpark. Föredrag ca. 56 min.

Skönheten för stunden är viktig, men trädgården måste också hålla över tid, säger trädgårdsmästaren Stefan Mattson. Skötsel och underhåll är minst lika viktigt som planeringen. Tillsammans med en känd holländsk trädgårdsdesigner har Stefan Mattson skapat Drömparken i Enköping, känd för sina fantastiska perennplanteringar. Här blandas höga och låga perenner med olika sorters prydnadsgräs. Inspelat på mässan Nordiska trädgårdar i april 2013. Arrangör: Fritidsodlingens riksorganisation.
Tillgängligt tom. Sön 1 juni 2014
www.ur.se/Drömparken till Skärholmens perennpark
www.enköping.se/parker

Länsstyrelsens yttrande angående Borgarparken

Här nedan kan du läsa Länsstyrelsens yttrande till Lunds kommun angående samrådet till detaljplanen för Borgarparken 2013-09-05.
Länsstyrelsens yttrande till samråd detaljplan för Borgarparken
Artikel Skånska Dagbladet 131211: www.skanskan.se/Länsstyrelsen inte nöjd med byggplan
Debattinlägg av Christer Wallin i Sydsvenskan 131212:
www.sydsvenskan.se/Insändare svar direkt: Ryktet om kritiken är kraftigt överdrivet

Debattartiklar i Skånska Dagbladet 131214:
Skånskan1:131214Skånskan 131214