Folkparkens framtid söker miljöanslag för 2014

Föreningen Folkparkens framtid lämnade fredagen den 15:e november in tre ansökningar om miljöanslag för 2014 till Lunds kommun.
1. Restaurering av arkader/pergola i Folkparken: 60 000 kr. Pergola
2. Stadsodling i Folkparken: 25 000 kr. Stadsodling
3. Utredning för att skapa Barnens naturpark i Folkparken: 35 000 kr. Naturpark
Läs artikel införd SkD 131205: Frivilliga vill måla pergolan
Pressmeddelande Lokaltidningen 131211: Förening vill rusta upp i Folkets park

Projektarbete vid Socialhögskolan i Lund

Mobiliseringskursen är det samlade namnet för en kurs på Socialhögskolan vid Lunds Universitet, som integrerar socionomstudenter och studenter från olika brukar organisationer i en gemensam inlärningssituation. Kursföreståndare Cecilia Heule.
Läs mer på: Cecilia Heule Broschyr Gapmending
I
nom ramen för denna kurs har fem studenter under ht13, 2013-09-02 – 2013-10-31 utfört ett projektarbete som handlar om att skapa ett “all-aktivitetshus i Folkparksbyggnaden”. Huset skall drivas av en ideell förening där alla tillåts vara medlemmar och deltaga i de många olika aktiviteter som huset kan inrymma. Genom att föreningen skall vara religiöst och politiskt obunden, hoppas man att huset kommer nyttjas av en stor variation av människor.
Titel:
 Folkets Hus, Engagemang, gemenskap & kreativitet.
Deltagare: Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern.
Projekt Socialhögskolan 131025

Debatt om mötesplatser i Lund

Håller drömmen om ett MAX-at Lund?

Se och lyssna till en intressant debatt som avhölls den 13:e september på Lunds Universitet. Den tar upp frågan om hur man planerar för Lunds framtida utveckling, samt möjligheterna att skapa o planerade och spännande mötesplatser.
I PANELEN: Ozan Sunar – Född i Istanbul och uppvuxen i Fisksätra. Med Moriska paviljongen som arbetsplats utvecklar han Malmös kulturliv, grundare av RE:Orientfestivalen i Stockholm och tidigare kulturchef på SVT. Karin Svensson-Smith – miljöpartistisk kommunalpolitiker med hållbar stadsutveckling som särskilt intresse. Thomas O´Dell – naturaliserad Lundabo uppvuxen i Boston, etnologiprofessor som utforskat förväntningarna, önskedrömmarna och mardrömmarna, inför de nya jätteanläggningarna. Agneta Persson – landskapsarkitekt från Lund och en av grundarna till föreningen Nya Lund. MODERATOR: Andreas Ekström, författare och kulturjournalist på Sydsvenskan. Debatten tar ca. 50 min. Håller drömmen om ett MAX-at Lund