Paneldebatt – Lunds trängda parker

Paneldebatten onsdagen 9/10 på stadsbiblioteket om Lunds trängda parker – ett lokalt miljömål blev välbesökt och var intressant att lyssna till.
Paneldebatt 9/10Deltagare från vänster: Christer Wallström (FP) tekniska nämnden, Christer Wallin (M) byggndsnämnden, Inga Hallén stadsbyggnadskontoret, Agneta Persson Nya Lund, Patrik Grahn SLU
Moderator: Göran Bengtsson Lunds Universitet
Utdrag från debatten: Paneldebatt stadsbiblioteket 9 oktober 2013

På facebook efter paneldebatt

Christer Wallin (M), Emma Berginger (Mp) och Björn Abelson (S) m.fl. på facebook efter paneldebatt på stadsbiblioteket.

Christer Wallin (M):
Parkdebatt på Stadsbiblioteket i Lund. Björn Abelson och Emma Berginger förstår inte det sociala spelet när det gäller att vara en objuden gäst ….klampade in som om de ägde Stadsbiblioteket själv, eller i alla fall kunde fritt ta sig ton mot värdarna (som inte bjudit in dem alltså). Pinsamt om de inte förstod vinken men lite skadeglad är jag ändå….
  • Anders Ebbesson (Mp): Förklara
  • Emma Berginger (Mp): Jag tror att du Christer själv ska ta en funderare på vad som var Föreningen Folkparkens Framtids syfte med att enbart bjuda in dig och Christer Wallström (Fp) till en debatt om parkmarkens värde. Föreningen driver frågan om att bevara Folkparken som du vet och det fanns nog en god anledning till att de ville grilla dem som vill bygga i parken snarare än de politiker som driver föreningens sak. Att jag och BjörnAbelson valde att ge oss till känna under frågestunden och påtala att våra partier står för en annan politik tycker jag inte är konstigt. Du hade nog gjort likadant Christer om du varit i vår sits.
  • Ulla Stålberg (M): Allvarligt talat Emma Berginger; få klampar på som du gör!
    Björn Abelson (S): Vi lever inte i en enpartistat utan vi har olika politiska åsikter! Att yttra andra åsikter än moderater är tillåtet! Oemotsagda kan ni vara på era egna interna möten.
    # Christer Wallin (M): Oj då, trampade visst på en öm tå. Kan inte påstå att det var helt oavsiktligt. Jo, men du Emma Berginger och Björn Abelson framstod som ett rätt komiskt par, Humle o Dumle lite grand. Ni kunde inte dölja er animositet, så det blev rätt kul….även av kommentarerna efteråt att döma. Och, nej, jag går aldrig på en fest objuden, jag har alltför många som vill ha mig med ändå, jag hinner inte som er planka in på andras föreställningar…
    Folkparkens Framtids kommentar: Emma och Björn varken klampade in eller tog sig ton utan hade sin fulla rätt att som publik få framföra sina åsikter efter debatten om Lunds parkpolitik precis som alla andra. Värden tog inte alls illa vid sig!

Nya Lund på facebook

Nya Lunds Agneta Persson och professor Patrik Grahn möttes ikväll i panelen när Lunds parker debatterades på Stadsbiblioteket. Där deltog också politiker och stadens stadsbyggnadsdirektör. Gissa vem som fick flest applåder för sina yttranden om stadens offentliga rum?
Nya Lunds Agneta Persson och professor Patrik Grahn möttes ikväll i panelen när Lunds parker debatterades på Stadsbiblioteket. Där deltog också politiker och stadens stadsbyggnadsdirektör. Gissa vem som fick flest applåder för sina yttranden om stadens offentliga rum?

”Lunds trängda parker” var rubriken på gårdagens debatt. Lund har 45 kvadratmeter rekreativ parkmark per invånare. Flera av Sveriges stora städer har tio gånger så mycket park där folk kan koppla av. Är Lundaborna särskilt anpassbara och förtjusta i att tränga ihop sig på små ytor? Har andra städer alldeles för mycket plats där de kan ta igen sig – är de rent av bortskämda i Stockholm? Klicka på rubriken för att komma till Facebooksida!

Nya Lund genom Movium

Tidskriften Stad och Movium Magasin gick åt som smör i solsken under gårdagens debattkväll om Lunds trängda parker.
I senaste numret av Stad intervjuar vi parkforskaren Patrik Grahn, SLU. I vårt tidigare temanummer Behöver vi parker? (Movium Magasin) berättar Agneta Persson, dåvarande enhetschef på park- och naturkontoret i Lund, om stadens visioner om en ny stor stadspark – ett världsarboretum. Båda satt i panelen igår och fick välförtjänta applåder av publiken.
Här kan du läsa om Agneta Perssons och Lunds kommuns visioner. Nu gör kommunen ett omtag i frågan om ett världsarboretum, men ambitionerna sägs fortfarande vara höga. Tidskriften Stad följer givetvis den fortsatta utvecklingen
Världsarboretum – hot eller möjlighet?

Eva Gustavsson – Staden som trädgård

Ett stort tack till Eva Gustavsson för ett intressant och trevligt föredrag

Föredrag, Staden som trädgård av Eva Gustavsson, Universitetslektor vid institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, Sveriges Lantbruksuniversitet.
Eva Gustavsson
Onsdagen den 2:a oktober fick vi höra på ett mycket trevligt och intressant föredrag om trädgårdar i staden eller rättare sagt staden som trädgård av Eva Gustavsson.
Samarrangemang mellan stadsbiblioteket och
Folkparkens Framtid.