Medborgardialog Lund Väster

En välbesökt medborgardialog avhölls tisdagen den 24:e september i Fågelskolans matsal.

Ronny Johannesson (M ordf. tekniska nämnden) och Emma Berginger (MP ord. ledamot i byggnadsnämnden) var ansvariga politiker som höll i mötet. Ett antal tjänstemän från olika förvaltningar deltog också för att svara på frågor som kunde ställas under den gemensamma informationsdelen. Andra delen av mötet var i dialogform med mindre grupper. Anteckningar fördes av de viktiga synpunkter som medborgarna tog upp och framförde till tjänstemän och politiker.
Minnesanteckningar medborgardialog Väster

Lars Henrik Ståhl – Staden som konstverk

Ett stort tack till Lars Henrik Ståhl för ett intressant och trevligt föredrag

Föredrag, Staden som konstverk av Lars Henrik Ståhl
professor vid Institutionen för arkitektur och byggd miljö, Lunds universitet.
Lars Henrik Ståhl
Onsdagen den 25:e september fick vi höra på ett trevligt och intressant föredrag om staden som konstverk av Lars Henrik Ståhl.
Samarrangemang mellan stadsbiblioteket och
Folkparkens Framtid.