Lunds förtätningsplaner granskas av Sydnytt

Folkparken och Borgarparken i Sydnytt
Sydnytt har idag flera reportage om Lunds förtätningsplaner. Folkparken på väster och Borgarparken på Norra Fäladen tas upp i inslagen.
Se och hör inslaget om Folkparken här:
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/sydnytt/slass-for-gronskan-i-staden
Läs om Borgarparken här:
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/sydnytt/protestmote-mot-byggandet