Folkparkens framtid

LKF har planer på att ta minst en tredje del av parken i anspråk för bebyggelse, det kommer att få långtgående konsekvenser för Folkparken. Många stora träd måste skövlas, parken förlorar sin karaktär och tillgängligheten för allmänheten kommer att begränsas. Möjligheter till att hålla olika evenemang i parken försvinner. För att behålla parken och utveckla verksamheten där i framtiden så att den gynnar alla kommuninvånare har det bildats en förening, Folkparkens Framtid med syfte att tillvara invånarnas intresse för Folkparken. Föreningen är en partipolitiskt, religiöst, obunden ideell organisation. Föreningen verkar för att värna och utveckla Folkparken som en natur- och kulturpark och mötesplats för kommunens medborgare och däribland västers innevånare. Våra medlemmar representeras av ungdomar, studenter, barnfamiljer, medelålders och pensionärer. Kontakta oss om du vill delta som aktiv medlem i föreningen. Du kan också stödja vår sak genom att skriva på uppropet på sidan här till höger.
                                                      Folkparkens Framtid                                                                   Logga

Hela Staden – ny handledning i stadsplanering från Movium

Movium bokhandel: 5 juni 2013
HELA STADEN – ARGUMENT FÖR EN GRÖNBLÅ STADSBYGGNAD
Hallå där Lisa Östman, landskapsarkitekt, Lunds kommun, som tillsammans med Movium och forskare vid SLU drivit projektet Hela staden – argument för en grönblå stadsbyggnad! Varför tog ni i Lunds kommun initiativ till ett sådant projekt?
– Vi ville sätta fokus på vad som händer vid förtätning, om man i planeringen inte betraktar staden/stadsdelen som en helhet utan endast yta för yta.
Varför är det viktigt?
 – Förtätning är bra, men just nu knaprar vi på många av våra miljöer utan att ha analyserat hur detta påverkar de befintliga strukturerna. Vi ville skapa en debatt och öka kunskapen om miljöns värden. Park är mer än byggbar mark. Vi ville framför allt tydliggöra detta för politiker, byggherrar och tjänstemän med annan bakgrund.
– Läs mer på: http://www.movium-slu.se

H43 sommar avslutning P99

Bild

Korvgrillning med H43:s handbollspojkar i Folkparken den 11/7 2013

Eftermiddagskaffe med kubbspel i Folkparken

Samvaro i Folkparken intill LKF:s serviceboende Papegojelyckan.

Avkopplande kubbspel

                                 Sol eller skugga? Både och fungerar bra.

Här hade det passat bra med en boulebana och varför inte en sittgrupp med bord och bänkar. Det hade därmed varit lättare för oss att ta en eftermiddagsfika i ett soligt och trevligt hörn av parken.
Hälsningar personal och gäster på träffpunkt/serviceboende Papegojelyckan.