Västerdagen – en familjefest i Folkparken

Galleri

Detta galleri innehåller 103 bilder.

Lördagen 18:e maj arrangerade Fridtid Väster Västerdagen i Folkparken. Föreningen Folkparkens Framtid var på plats och arrangerade utfrågning av politiker och representanter från LKF om framtiden för Folkparken. Priset för bästa namn på “trollet” i Folkparken utdelades till klass 1A på Gråsparvsskolan. Han … Läs mer

Folkparkens troll heter Trolle

Folkparkens troll har fått ett namn av
Klass 1A Gråsparvsskolan
GRATTIS!

Trollet

Trolle och klass 1A:s hälsning:
Snälla förstör inte parken för att många barn gillar att leka i den.
Snälla förstör inte parken för här trivs också fåglar, växter och kryp.
Hur ska barnen kunna leka och springa knatteloppet om ni bygger hus här?
Här har vi känt på kastanjens klibbiga knopp.
Visste ni att det finns plommonträd i Folkparken?
På sommaren brukar vi plocka plommon där ibland.
Snälla döda inte oss så bygg inte här tack!
Snälla förstör inte parken!
Alla barnen i klass 1A.

Vinnare: Klass 1A Gråsparvsskolan

       Vinnare: Klass 1A Gråsparvs skolan

Byggnadsnämndens sammanträde den 16 maj 2013

Byggnadsnämnden: 20130516-Kallelse/föredragningslista
Se: pkt.20 och pkt.23

Medborgarförslag 20130304: KF Ulf Berggrens medborgarförslag angående parker i Lunds kommun

Tjänsteskrivelse stadsbyggnadskontoret 20130425: BN Tjänsteskrivelse 2013-04-25 Medborgarförslag om parker i Lunds kommun

Tjänsteskrivelse stadsbyggnadskontoret 20130506: BN Tjänsteskrivelse 2013-05-06 Mark o bostadsförsörjningsprogram 2014-2016

Byggnadsnämnden: 20130516-Sammanträdesprotokoll
Se: §108 och §111

Reservation från Miljöpartiet §108: 20130516-Reservation §108
AVSIKTSFÖRKLARING ANGÅENDE PARKER
Till skillnad från den borgerliga majoriteten i Byggnadsnämnden vill Miljöpartiet de gröna freda lundabornas parker från exploatering. De borgerligas yttrande över medborgarförslaget om “Avsiktsförklaring angående parker” öppnar för fortsatt exploatering av parker.

Reservation från Miljöpartiet §111: 20130516-Reservation §111
MARK- OCH BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM
Miljöpartiet de gröna vill freda lundabornas parker från exploatering. Vi vill också bevara den värdefulla åkermarken. Bostadsbyggandet måste i allt väsentligt ske inom tätortsområdena genom förtätning. För visst finns det i kommunen alternativ till att förstöra åkermark och bebygga parker: det finns god tillgång på stora och underutnyttjade bilparkeringar och “överblivna” ytor i anslutning till motortrafikstråk.