Parken som hälsovård av Patrik Grahn – Årsmöte Folkparkens Framtid

Föreläsning och årsmöte i Folkparkens Framtid 9:e april på Petersgården
Professor Patrik Grahn höll en intressant och välbesökt föreläsning på tisdagskvällen 9/4 på Petersgården. Föredraget handlade om parkers och det grönas betydelse för hälsa och välbefinnande. Det finns klara bevis i en mängd studier om hur vistelse i naturområden med olika kvaliteter förebygger ohälsa samt påverkar och påskyndar sjukas rehabilitering. Föreläsaren gav också en inblick från Alnarps rehabilitering av stroke drabbade patienter.
En sammanfattning av de ur hälsosynvinkel viktiga parkkaraktärerna som föredragshållaren tog upp kan du läsa om här. Parkpreferenser.
Årsmöte avhölls i föreningen Folkparkens Framtid där en ny styrelse valdes.
Folkparkens Framtid

Intressanta debatt inlägg i HD och GP mars 2013

Debatt inlägg i Helsingborgs Dagblad (HD) 26 mars 2013
Buller och hållbarhet
Att översätta visioner och mål för ett rådande stadsbyggnads ideal till handfasta åtgärder är en av kommunalpolitikens större utmaningar, skriver professor Göran Bengtsson.
Läs hela artikeln nedan
http://hd.se/ledare/2013/03/26/Buller-och-hållbarhet/

Debatt inlägg i Göteborgs Posten (GP) 31 mars 2013
Parken offer när staden förtätas

Grönområden är hårt trängda när städerna växer och utgör nu mer än hälften av förtätningen med bostäder i tätorterna. Det är hög tid att införa ett mer ekologiskt synsätt på stadsplaneringen.
Läs hela artikeln nedan
http://www.gp.se/nyheter/debatt/Parken-offer-när-staden-fortätas