Stadsodling – Odla i Lund

Föredrag av Lena Ingvad Tekniska förvaltningen; Park och Natur: 
Ett trettiotal besökare kom på tisdagskvällen den 23:e april till Petersgården för att lyssna till Lena Ingvad som berättade om den globala trend som breder ut sig, nämligen stadsodling. Hon redogjorde också för det just uppstartade stadsodlings projektet på Brunnshög där man har påbörjat odling på ca. 2 hektar mark fördelade på odlingslotter av olika storlek. Föredraget var det fjärde i en föredragsserie som arrangeras i vår av den ideella föreningen Folkparkens Framtid för att lyfta fram och öka intresset för det grönas betydelse i Lunds kommun.

Lena Ingvad Park o Natur

Lena Ingvad; Park o Natur

Länkar relaterat till ovanstående:
www.lund.se/odlailund
Stadsodling i Lund
Planet Lund

Fridykning i Folkparken

Läger Active Divers 13/4

Active Divers Löddeköpinge

              Active Divers Löddeköpinge

Fridykarklubben Active Divers från Löddeköpinge övar fridykning på land i Folkparken i samband med klubbläger på Folkparkens fritidsgård Takdroppet lördagen 13:e april.
                                                      www.activedivers.se