Lydiga tjänstemän i Lund

Avslöjande uttalande i Skånskan

I dagens artikel i Skånska Dagbladet uttalar sig stadsbyggnadsdirektör Inga Hallén och Olof Roos chef fastighetsförvaltning att det enda raka är att riva folkparksbyggnaden och bygga bostäder istället. Därmed går man händelserna i förväg och ställer sig välvilligt bakom politikerna och underlättar för deras beslut. Artikeln uttalar också att LKF vill riva folkparksbyggnaden. Inte ett ord om att LKF utlovat att om man ämnar riva byggnaden så skall en ny publik byggnad uppföras. Se Håkan Ekelunds VD LKF uttalande i Sydsvenskan 2012-01-31. http://www.sydsvenskan.se/lund/folkparken-ater-en-het-potatis/
Läs artikel nedan införd i Skånska Dagbladet 2013-02-20.

Skånska Dagbladet  2013-02-20

Skånska Dagbladet 2013-02-20

 

Minnesträd i Folkparken

Ja till minnesträd i Folkparken

Föreningen Kurdiska projekt har i tre år jobbat för att få plantera ett träd till minne av offren för gasattacker mot  civilbefolkningen i Halabja 1988. Där skedde den största biokemiska attacken mot en civilbefolkning sedan andra världskriget och det bör aldrig glömmas, säger Sirwan Dabagh medlem i föreningen.
Den 23:e januari sade tekniska nämnden ja till att trädet får planteras i Folkparken, men utan minnesskylt. Frågan om minnesskylt eller inte kommer att avgöras vid kommunstyrelsens sammanträde den 6:e mars.
Läs mer i Sydsvenskan 2013-02-15.

http://www.sydsvenskan.se/lund/ja-till-minnestrad-men-inte-skylt/

Folkparken en mötesplats

Folkparkens Framtid vill göra Folkparken till en mötesplats

VÄSTER LUND
Nystartade föreningen Folkparkens Framtid möter våren i parken med ett föreläsningsprogram. Föreningen bildades i december och vill att Folkparken ska bli en mötesplats för natur och kultur. Främsta målet är att värna Folkparken.
– Det finns en tydlig hotbild just nu genom byggnadsnämndens beslut om att pröva om man kan bygga bostäder. Ett sådant försök gjordes 1993 också. Den här gången planeras bostäder på den ur biologisk synvinkel mest känsliga platsen i parken, säger Göran Bengtsson, talesperson för föreningen. Hållbar långsiktig utveckling står högt på agendan.
– Det här berör inte bara de som bor på Väster, det finns fler hotade parker. Gröna lungor är viktiga i städer och folk som bor där ska inte behöva slösa fossila bränslen på att ta sig långt bort till naturen. Redan nästa vecka kommer Folkparkens Framtid att inleda en serie föreläsningar.
– Folkparken är en mötesplats mellan kultur och natur. När det nu finns fler människor i tätorten då måste mötesplatserna vara i parker och grönområden, säger Göran Bengtsson.

Artikel publicerad i Sydsvenskan 2013-02-09
http://www.sydsvenskan.se/lund/vill-gora-folkparken-till-motesplats/

FOLKPARKENS FRAMTID:s VÅRPROGRAM 2013.
Vårprogram FF 2013 pdf

Planuppdrag upphandlat december 2012

Stadsbyggnadskontoret har i december månad 2012 beslutat att ge i uppdrag åt arkitektkontoret Holtenäs & Holtenäs AB i Helsingborg att ta fram ett beslutsunderlag för att ta fram ny detaljplan för Folkparken som tillåter uppförande av bostadshus i parken. Härunder finns länk till arkitektkontoret med adress och telefonnummer. Hör gärna av er till Thomas Holtenäs som håller i projektet med era synpunkter.

Holtenäs & Holtenäs