Barnens rättigheter

Insiktsfull artikel som borde beaktas av alla tjänstemän och politiker.

Barnens rättigheter

Sydsvenskan
2013-01-29

Man kan undra om kultur och fritidsförvaltningens tjänstemän tagit ett ansvarsfullt beslut när man inte anser sig behöva göra en barnkonsekvens analys angående ett medborgarförslag om Folkparken i Lund.
Se Kultur och Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-08-07 till Kultur och Fritidsnämnden som ett svar på Ulf Berggrens medborgarförslag angående Folkparken.
Tjänsteskrivelse Kultur och Fritidsförvaltningen 2012-08-07

 

Lund-Kävlinge motsatt park politik

Folkets Park i Kävlinge kan tvingas stänga p.g. a. av stoppade byggplaner.
Föreningen Folkets Park i Kävlinge har begärt att få stycka av en bit mark av parken till det kommunala bostadsbolaget. Försäljningen skulle bli en intäkt för föreningens vidare verksamhet. Nu har Miljö- och byggnadsnämnden avslagit deras begäran. Moderaten Thomas Lövskog är ordförande i Miljö- och byggnadsnämnden. Han skriver i en kommentar till beslutet att: ”Oavsett anledning till varför man vill bygga i parken säger vi moderater nej till ett sådant förslag. Vi tycker det är viktigt att behålla den parkmiljö vi har. Bostäder kommer att behövas men det finns gott om områden i Kävlinges tätort som redan är detaljplanerade för bostäder.”
http://www.sydsvenskan.se/omkretsen/kavlinge/parken-kan-tvingas-stanga/
Lund – Kävlinge så nära men ändå så långt ifrån varandra.
Publicerad i Sydsvenskan 2013-01-25

Moderater värnar parken
Hot om stängning biter ej på kommunalrådet Pia Almström (M) i Kävlinge.
“Eftersom vi sköter parken så kan de inte stänga den hur som helst. I så fall är det ett avtalsbrott.” säger moderata kommunalrådet Pia Almström (M) apropå hot om stängning av Folkets Park i Kävlinge. “Vi har ett avtal att kommunen sköter renhållning, gräsklippning och sådant till ett värde av ungefär 30 000 kronor om året”, säger Pia Almström. Längre ner i artikeln förklarar hon att “vi vill ganska snart bygga en lekplats i parken, eftersom vi vet att parken är en uppskattad rekreationsplats för dem som rör sig i området.”
http://www.sydsvenskan.se/omkretsen/kavlinge/hot-om-stangning-biter-inte/
Publicerad i Sydsvenskan 2013-01-29

VästerGympa

Har ni sett ett motionsgäng i Folkparken med barnvagnar

Vi kallar oss VästerGympa där alla är välkomna, med eller utan barnvagn.
Vi visar att det finns aktivitet i parken som vi värnar om. Träna gärna med oss, träningen sker genom hela parken med olika träningsstopp på bänkar mm. Ta med vattenflaska och liggunderlag/filt. Vi träffas utanför Coop Nära på Örnvägen 62. Träningstiderna är
Tisdagar 10-11, Onsdagar 19-20 och Söndag 10-11.
Helg gympan annonseras på vår facebook sida “VästerGympa”.
Gå gärna med i vår facebookgrupp!
Välkomna!

http://www.sydsvenskan.se/lund/oh-baby-vilken-pulshojare/

Andra parker – samma mönster för exploatering

Folkparken i Lund är inte ensam på transportbandet som matar svenska tätortsparker till giljotinen i en hädanflykt, som organiseras av kommunpolitiker och byggföretag i tandempar. Här nedan finns en exempelsamling på de öden som olika parker mött under de senaste åren. Det är samma mönster som går igen i de flesta exemplen. Parker är lättsåld tomtmark på den marknad som maximerar förtjänsten av de förtätningar som underhåller den lokala bostadskonsumtionen.
Norrvikens Trädgårdar
Seminarieparken Uppsala
Gemenskapsprojekt räddade fritidsparken i Eriksbo
Lillsjöparken Ulvsunda Stockholm
Rädda våra grönområden och parker Gävle (FP)
Klockgjutarparken Gävle
Rädda Strömparken Norrköping (Facebook)
Annelundsparken Borås
Byggplaner i park Rydsgård/Skurup
Folkets Park Kävlinge
Trekanten Stockholm
Cedergrenska parken Stocksund Danderyd
Stadshagen planer Kungsholmen Stockholm
Rädda mossen

Lunds kommuns program för Grönstruktur och Naturvård

Syfte
Det samordnade grönstruktur- och naturvårdsprogrammet utgör kommunens
program för bevarande och utveckling av naturmiljö- och parkvärdena
i Lunds kommun, utifrån sociala, ekologiska, geologiska, kulturhistoriska,
estetiska, pedagogiska och vetenskapliga aspekter. 
Programmet skall utifrån i huvudsak befintlig dokumentation, beskriva och värdera grönstruktur och naturförhållandena i kommunen samt ange riktlinjer för bevarande, utveckling och hållbart utnyttjande av parker och naturmiljöer.
Programmet skall utgöra ett underlag för lokalisering och utformning av nya
parkstråk, stråk ut i landskapet för rekreation, natur- och rekreationsområden, förnyelse av parker och och naturområden samt förvaltning av dessa.
Programmet skall även utgöra ett underlag för fysisk planering, framför allt
översiktsplanering och i samverkan med miljöarbetet inom Agenda 21-programmet
för ekologiskt hållbar utveckling, men även vara vägledande vid
upprättande av detaljplaner och prövning av bygglov.
Länk till Lund – idéernas stad med länkar till program:
Grönstruktur och Naturvårdsprogram

 

Förtäta inte bort våra parker

Debatt Lund: Byggande
I och med husockupationerna 2008-2009 insåg Lunds politiker att staden lider av akut bostadsbrist. En kollapsad bostadsmarknad ska nu stimuleras och detaljplaner pressas fram i rekordfart. Eftersom alla plötsligt är överens om att det måste byggas mer är det dags att debattera hur detta byggande ska ske.
Nyckelordet i stadens nya bostadspolitik är förtätning. Visserligen är det på vissa sätt bättre att bygga flerfamiljshus än villor, men ser man närmare på vilka delar av Lund som ska förtätas så prickar kommunen in de ytterområden som redan är “täta”. Villaområden, som faktiskt är “glesa” och skulle må bra av mer kompakt bebyggelse, lämnas orörda i planerna. Problemet är att det är stora offentliga ytor i och kring ytterområdenas hus som byggs bort. Skolgårdar och parker ses i termer av lönsamma markaffärer. Ytor för att skilja bilar från barn eller cyklister bryts upp. Redan överfulla och nedgångna skolor och förskolor fylls till bristningsgränsen när fler höghus pressas in i Lunds redan tätbebyggda utkant.
Att förstöra våra gemensamt använda ytor är en bra, kortsiktig affär för stadens styrande. Den verkliga kostnaden för en ödelagd park, skolgård eller lekplats redovisas inte i en budget och sopas därför lätt under mattan. Att platsen för många människors sociala liv hotas spelar ingen roll när förtätnings planerna ritas på löpande band. Vi ser kanske konsekvenserna av detta tydligast i planerna för Borgarparken och Folkparken, men mönstret går att ana i hela Lund.
De som tar strid för gemensamma ytor avfärdas som ett särintresse. Självklart är det viktigt att bygga nytt, men att försvara och utveckla våra gemensamma platser är ett minst lika starkt och allmänt intresse. I kölvattnet av planer som kör över dessa intressen ser vi nu hur människor själva organiserar sig för att försvara platser som Folkparken och Borgarparken.
Alla sådana initiativ ställer vi oss bakom.
Erik Andersson och Juan Peréz
Förbundet Allt åt alla Lund

Publicerad i Sydsvenskan 27:de december 2012