Blogg om Folkparkens arkitektur

Folkparkens arkitektur – tänkvärda slutord.
… om en sådan plats är till historien förpassad, eller om en användning kan komma åter. Om detta kräver ideologi, sammanslutning eller politisk påtryckning låter jag vara osagt. Men en vision och en moral, det kräver den i alla fall.
För att läsa hela bloggen, klicka på länken här: 
Folkparkens arkitektur

 

Trädinventering över planerat byggområde i Folkparken

Trädinventering gjord av Malena Larsvall hösten 2012. Här framgår det att finns ett 30-tal ädla lövträd varav många har en ålder av 100 år och uppåt och dessutom är eken som står i söder märkt som “evighetsträd”. Området har stor artrikedom och är ett av parkens vackraste partier (Se bilder).

Nedanstående ritning där LKF:s hus är inlagda. Här kan vi se vilka träd som kommer att försvinna om LKF:s byggplaner förverkligas.

 

Byggplaner för Folkparken

Preliminära byggplaner för Folkparken framtagna i mars 2012 åt LKF av arkitektkontoret Kamikazearkitekter.

Nuvarande detaljplan över Folkparken

Föreslagen byggplan 1

Föreslagen byggplan 2

Föreslagen byggplan 3

Föreslagen byggplan 4

Aktbilaga

 

Avslag medborgarförslag Ulf Berggren

Kultur och Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-08-07 till Kultur och Fritidsnämnden som ett svar på Ulf Berggrens medborgarförslag angående Folkparken.
Tjänsteskrivelse Kultur och Fritidsförvaltningen 2012-08-07

Kultur och Fritidsnämndens avslag på medborgarförslag från Ulf Berggren om att Folkparken i Lund byggs om till lokaler för kultur och fritids ändamål.
Kultur och Fritidsnämndens beslut 2012-10-18

Byggnadsnämndens sammanträde 2012 18:e okt.

Nedan är vad byggnadsnämnden beslutat den 18 oktober 2012.

Byggnadsnämnden beslutar
att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att genom detaljplan pröva lämpligheten av att möjliggöra bostäder inom Väster 5:10 m fl (Folkparken) i Lund, Lunds kommun. Normalt planförfarande ska tillämpas. Planavtal avses upprättas.
Protokollet från sammanträdet i sin helhet kan du läsa här, de punkter som gäller Folkparken hittar du på sidorna 23-26.

Debattartikel av Ulf Berggren

Bevare oss väl – bevare Folkpaken

Det finns en byggnad i Folkparken. En kulturhistorisk värdefull byggnad som fortsatt står och förfaller. Det är en byggnad som representerar en viss stilperiod i Bengt Edmans arkitektliv. Det är viktigt att byggnaden blir renoverad med pietet. Hörde ni det majoriteten och minoritet i Lunds kommunfullmäktige-den av oss folkvalda? Planerna är att bygga 113 lägenheter i Folkparkshuset och längs med Falkvägen innebär att folkparken ej längre förblir park utan ett grönområde för hyresgästerna i de tänkta lägenheter. Det är viktigt att parken förblir en park och fortsätta vara en lunga, en oas, en hjärtpunkt på Väster i Lund. Min partikamrat (S) Björn Abelson – andre vice ordförande i byggnadsnämnden kan tänka sig ett mindre planuppdrag. Han menar nog “affärsplan”. Jag vill inte att de kultur- och naturvärden som Folkparken representeras säljs ut.

Bevare oss väl.
Bevare Folkparken.
Publicerad i Sydsvenskan 29 oktober 2012.