Folkparkens parkering

Utvalda

Folkparkens parkering som ligger strax väster om Folkparken, når man via TageErlanders väg i Värpinge. Obs: Infarten är svår att se, och är inte skyltad.
Följ gångstigen in till Folkparken som leder till Rotundans entré.
Parkeringen är avgiftsbelagd och det går endast att betala med telefon.
Avgift: Må-Fre 09.00 -18.00 samt Lö 09.00 -15.00
Observera att det råder parkeringsförbud längs med hela Falkvägen.
Du hittar parkeringen här: https://www.google.se/maps/Parkering Folkparken

Edmanska huset renoveras

Information från Lundafastigheter:
Hösten 2022 startar etapp tre i renoveringen av Folkparken. Hela Folkparksbyggnaden ska få nya fönster och dörrar. Även fasad och tak ska renoveras på biblioteksdelen av byggnaden.
Vad ska vi göra?
Byggnaden kommer att ha kvar sitt ursprungliga utseende när renoveringen är klar. Renoveringen planerar att starta i slutet av augusti, då biblioteksdelen täcks med väderskydd.
Under väderskyddet ska vi renovera tak- och fasad samt byta fönster och dörrar.
Runt resterande del av byggnaden byts fönster och dörrar ut i etapper, så att verksamheten kan pågå under renoveringen. Biblioteket kommer att vara öppet, utom under en kortare period. Mer information hittar du inne på biblioteket. Med undantag för den tillfälliga stängningen av biblioteket, kan ordinarie verksamhet pågå som vanligt. Även parken är öppen, men kan tidvis stängas av i vissa delar där arbete pågår.
Planerad byggstart: Augusti 2022. Renoveringen är färdig: Vid årsskiftet 2022/2023.
Entreprenör: Helsingborgs byggplåt AB