Folkparkens parkering

Utvalda

Folkparkens parkering som ligger strax väster om Folkparken, når man via TageErlanders väg i Värpinge. Följ skyltning från Trollebergsvägen.
Följ gångstigen in i Folkparken som leder fram till Rotundans entré.
Parkeringen är avgiftsbelagd och det går endast att betala med telefon.
Avgift: Må-Fre 09.00 -18.00 samt Lö 09.00 -15.00
Observera att det råder parkeringsförbud längs Falkvägen.
Du hittar parkeringen här: https://www.google.se/maps/Parkering Folkparken

Ny webbadress inom kort

Utvalda

Denna blogg kommer inom kort tid att övergå till en gratisversion, och därmed få en ny webbadress. Den nya webbadressen kommer att bli, www.folkparkenilund.wordpress.com
Sidan kommer i stort sett ha liknande innehåll som tidigare, men kan dock ha en liten förändrad layout.
Hoppas att ni fortsättningsvis kommer att besöka oss på den nya adressen.
Välkomna!

Låt stadsorkestern komma tillbaka till stadshallen

Skrivelser från MP, FNL och KD angående stadshallen.
“Många musikälskare Lundabor har under flera år tålmodigt fått ta sig ut till
Folkparken för att få möjlighet att uppleva Stadsorkesterns högkvalitativa och
varierade framförande. Det är och har varit en självklar förväntan att stadsorkestern
skall kunna återvända och ha konserter där den hör hemma, det vill säga i
Stadshallen och i hjärtat av staden”…
Skrivelse från MP, FNL och KD till Kultur- o fritidsnämnden, den 29 juni 2023
https://Skrivelse till Kultur- o fritidsnämnden Låt stadsorkestern återkomma till stadshallen.pdf
Skrivelse från MP och KD till Kultur- o fritidsnämnden, den 29 juni 2023
https://Skrivelse till Kultur o fritidsnämnden Återta stadshallen, Lundabornas vardagsrum.pdf
Skrivelse från MP och KD till Kommunstyrelsen, den 29 juni 2023
https://Skrivelse till Kommunstyrelsen Återta stadshallen, Lundabornas vardagsrum.pdf

Skånes städer skriker efter större träd

Trädens kronor är städernas solskydd. Men när nästa värmebölja slår till lämnas hela stadsdelar utan skugga. En studie från Region Skåne avslöjar den skriande bristen på uppvuxna träd i Skånes största städer. Trädlösa asfalterade ”värmeöar” i storstäderna kan bli livshotande för äldre och sköra invånare. De gör att barn lämnas utan skydd mot uv-strålning och framtida risk för hudcancer.
Låst artikel i Sydsvenskan 11 juli 2023.

Stadsutveckling Lund

I september förra året pratade vi med Johan Larsson, som då var nyanställd trädstrateg. Nu har Johan jobbat ett tag och vi tyckte det skulle vara spännande att höra vad han har fått för bild av trädens plats i dagens stadsutveckling.
– En sak som har slagit mig är hur stort intresset är och hur många som bryr sig om att ha träd i sin närhet – både för sin egen skull och för naturvärden. Inom vetenskapen talar vi om att träden kan ge oss ekosystemtjänster och natur baserade lösningar på stadens utmaningar. Träden ger skugga, reglerar temperaturen, tar hand om vatten och ger oss också kulturella värden. Det pågår ständigt forskning kring detta och det blir hela tiden tydligare att träd och annan växtlighet i tätorter är ett allmänintresse och en förutsättning för hållbar stads- och samhällsplanering. När det gäller träd handlar det inte bara om vetenskap – utan också om känsla. Människor mår bra av träd, säger vi ofta. Vi kan också vända på det och säga att vi mår dåligt utan träd och andra växter – vi människor är ju utvecklade för att leva i naturen. Den som bor i ett grönare område mår bättre och löper mindre risk för att drabbas av sjukdomar. Vi vet också att barn som har mer växtlighet i sin vardag har starkare immunförsvar och presterar bättre i skolan. Evolutionen går långsamt och vi människor är inte anpassade till att må bra i en stenstad.
Hur tar vi hand om stadens träd?
I den befintliga staden gäller det att ta hand om träden på bästa sätt. I ett mindre samhälle med fler villor som ligger centralt, har vi ofta en större utbredning av träd, eftersom privatpersoner har träd i sina trädgårdar. Dessa träd kommer fler än trädgårdsägaren till godo. Stadens stora träd är ofta älskade av både invånare och besökare. När vi bygger nytt eller förtätar staden så gäller det att planera för träd och vegetation från början och inte minst bevara de äldre träd som tidigare generationer har lämnat till oss – vi behöver ha stor respekt för att det tar flera decennier för att träden ska ge de värdena som vill att de ska ge oss. Det kan bli trångt under jord i nya områden när nya ledningar ska få plats tillsammans med trädens rötter. Här gäller det att arbeta framåt tillsammans och använda de tekniska lösningar som finns.
Hur ser framtiden ut för träden?
– Jag tror att den är ljus, eftersom vi börjar förstå att träden är nödvändiga investeringar i samhällsbyggnaden. I tätorter krävs dock modiga beslut, mätbara mål och ett systematiskt arbete kring växtlighet i tidigare skeden. Jag tror också att vi kommer få se ett bättre utbud och användande av inhemska och nordeuropeiska träd som är anpassade för stadens förutsättningar –- de har generellt sett högre naturvärden i våra ekosystem, jämfört med arter från till exempel Asien eller Nordamerika. Johan Larsson, Trädstrateg Lunds kommun