Folkparken görs i ordning för Kulturskolan

Folkparksbyggnaden – som uppfördes 1976 och också kallas Edmanska huset efter arkitekten Bengt Edman – har varit föremål för mycket diskussion genom åren.

Bild: Ingemar D Kristiansen

Till hösten kan delar av Kulturskolans verksamhet evakueras till Folkparken. Lokalen anpassas för att rymma en orkestersal med publikutrymme, och på sikt fyllas av annan kulturverksamhet.
– Man kan säga att det här är ett andra steg mot ett kulturhus, säger kulturchef Annika Eklund.
Sydsvenskan: Sara Martelius

Ny idé tävling om Observatoriet

Nu ska det bli liv i Observatoriet

Foto: Fredrik Magnusson
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Förnyalund blåser liv i idétävlingen för den gamla Observatoriebygganden i stadsparken. Redan till juni nästa år ska ett förslag finnas.
http://lund.lokaltidningen.se/nyheter/2017-12-16/ Nu ska…html
www.sydsvenskan.se/2017-12-15/Rödgröna och FNL utlyser ny idetävling om Observatoriet

Ny hållplats linje 2 vid Folkparken

Ny sträckning för linje 2 fr.o.m. den 10:e december 2017

Linje 2 Värpinge By – Botulfsplatsen – Annehem
Från den 10 december kör vi som vanligt igen på Bredgatan. Det innebär att du kan ta bussen i båda riktningar både från hållplatsen Åke Hans och hållplats Lundagård. Detta gäller även för linje 4.
Du som tar linje 2 får en ny ressträcka och bussen kommer att stanna två gånger i timmen vid hållplats Papegojelyckan. De andra turerna går via Trollebergsvägen. Förändringen innebär att du som reser västerut, tillexempel till Värpinge, får en snabbare resa.
Du som vill ta bussen i närheten av Folkparken får glädje av en ny hållplats med samma namn i närheten av parken.

Beslut på motionen om miljöpark

Motion ”Folkparken som miljöpark” inlämnad av Zoltan Wagner (KD) 2017-01-26

Miljöpark MotionZW.pdf

Beslut tagna på motionen i byggnadsnämnden och tekniska nämnden:

Tjänsteskrivelse tekniska förvaltningen: Tjänsteskrivelse TF171031.pdf
Protokoll och beslut i tekniska nämnden: Protokoll TN171115.pdf

Tjänsteskrivelse stadsbyggnadskontoret: Tjänsteskrivelse SBK171024.pdf
Protokoll och beslut byggnadsnämnden: Protokoll BN171116.pdf

Folkparken som miljöpark

Beslut byggnadsnämnden 171116: ”Folkparken som miljöpark”

Kommunkontoret har översänt en motion från Zoltán G-Wagner (KD) ”Folkparken som miljöpark” till byggnadsnämnden på remiss. Stadsbyggnadskontoret ställer sig positiva till motionen, som vill att man tillsvidare ska möjliggöra handel och utställning av miljö- och närodlade varor i Folkparkens grönområde och i gångarna runt byggnaden.
Ordförande Björn Abelson (S) konstaterar att byggnadsnämnden med 6 röster mot 5 beslutat att bifalla Dimitrios Afentoulis (KD) m.fl. bifallsyrkande till stadsbyggnadskontorets förslag.
Byggnadsnämnden beslutar: att godkänna stadsbyggnadskontorets förslag till yttrande som sitt eget samt översända detsamma till kommunkontoret.
BNProtokoll171116.pdf